Przejdź do treści

Warunki pracy dla żurawi samochodowych i dźwigów samojezdnych

  dźwigi samojezdne Piaseczno

  W naszej branży kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne, dlatego dziś chcielibyśmy przybliżyć Państwu warunki pracy dla dźwigów samojezdnych i żurawi samochodowych, których zawsze i bezwzględnie należy przestrzegać. Tylko i wyłącznie respektowanie poniższych zasad pozwala na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji, groźnych dla zdrowia i życia człowieka.

  Warunki pracy dźwigów

  Warunki pracy z dźwigami, które należy spełnić każdorazowo przy realizacji usług z wykorzystaniem tych wielkogabarytowych maszyn, zna każdy operator dźwigu. To jego obowiązek i powinność.

  Przestrzeganie zasad BHP

  Przede wszystkim korzystając z żurawi i dźwigów należy stosować się do ogólnie przyjętych zasad BHP. Eksploatacja urządzenia dozwolona jest na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniu zamkniętym, które ma dobrą wentylację (z uwagi na możliwość zatrucia gazami spalinowymi z pojazdu). Wyjątek stanowi rodzaj żurawi, które montowane są w halach jako dźwigi stacjonarne i zasilane są z agregatów elektrycznych.

  Zakaz pracy w trudnych warunkach pogodowych

  Każda firma, która oferuje profesjonalny wynajem dźwigów i usługi dźwigowe wie, że takich maszyn nie wolno używać przy bardzo silnym wietrze i burzy. Zabroniona jest także praca z żurawiami i dźwigami przy małej widoczności, ponieważ brak widoczności może doprowadzić do uszkodzeń sprzętu, obiektów, a nawet do zagrożeń dla zdrowia i życia operatora oraz osób przebywających w pobliżu maszyny.

  Odpowiednie podłoże dla dźwigu

  Dźwig musi być zawsze ustawiony na miejscu poziomym, a maksymalne dopuszczalne pochylenie maszyny jest zawsze szczegółowo określone w danych technicznych urządzenia. Podłoże dla żurawia musi być wystarczająco wytrzymałe, a jeżeli podłoże jest grząskie lub niestabilne to wymagane są dodatkowe podkładki pod nogi podporowe.

  dźwigi samojezdne Piaseczno

  Zabezpieczenie terenu prac przed osobami postronnymi

  Operator dźwigu ma obowiązek zawsze sprawdzić czy w otoczeniu maszyny nie znajdują się żadne osoby postronne, które nie są związane z pracą urządzenia. Obszar wokół żurawia powinien być odpowiednio ogrodzony – taśmą ostrzegawczą bądź metalowymi barierkami. Oznaczenie strefy pracy dźwigu musi być wyraźne i czytelne dla każdego.

  Nie zapomnij również o…

  Nie wolno zapominać, by w pojeździe pracującym z dźwigiem włączyć światła ostrzegawcze, zaciągnąć hamulec ręczny oraz podłożyć kliny pod koła. Strój dla operatora urządzenia powinien nie krępować ruchów, składać się z hełmu ochronnego i odpowiedniego obuwia.

  Jeżeli chcą mieć Państwo całkowitą pewność, że usługi za pomocą wielkogabarytowych maszyn, takich jak dźwigi samojezdne i żurawie samochodowe będą obsługiwane ze spełnieniem wszystkich warunków opisanych powyżej – zachęcamy do współpracy z naszą firmą i z naszymi operatorami, którzy troskę o bezpieczeństwo mają we krwi! Zapewniamy wynajem dźwigów w Piasecznie, Pruszkowie, Warszawie, Żabiej Woli, Nadarzynie, Ożarowie Mazowieckim, Błoniach, Mińsku Mazowieckim i okolicach.