Przejdź do treści

Czynności niedozwolone przy pracy dźwigami samojezdnymi

  dźwigi samojezdne

  Praca z maszynami, w jakiejkolwiek branży, wymaga przestrzegania określonych zasad oraz instrukcji dotyczących stosowania danego urządzenia. Trzeba zawsze pamiętać, by używać maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem, ponieważ wszelkie odstępstwa mogą narazić na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia, a nawet życia.

  Czego nie wolno robić podczas pracy dźwigiem?

  W dzisiejszym artykule przedstawimy podstawowe czynności, które są absolutnie zabronione podczas pracy dźwigami samojezdnymi czy żurawiami samochodowymi. Żadna firma, która oferuje wynajem dźwigów i żurawie samojezdne, nie może dopuścić do tego, by poniższe przykłady miały miejsce w realnym życiu, ponieważ może to doprowadzić do tragedii.

  Wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem maszyny

  Każdy producent dźwigu określa w instrukcji jego eksploatacji do czego maszyna jest przeznaczona i jakie prace można nią wykonywać. Dźwig ma jasno określone przeznaczenie – służy do załadunku i rozładunku towarów, przedmiotów, elementów konstrukcyjnych i zabrania się wykorzystywania dźwigu do prac niezgodnych z jego przeznaczeniem.

  Praca niesprawnym dźwigiem

  Operator musi pamiętać, że niedozwolonych jest wiele czynności jeśli chodzi o dźwigi samojezdne czy żurawie samochodowe. Przede wszystkim pod żadnym pozorem NIE WOLNO pracować urządzeniem, które jest niesprawne. Producenci zabraniają samodzielnego regulowania urządzeń zabezpieczających i samowolnego manipulowania przy nich.

  Transport ludzi bez odpowiedniego osprzętu

  Nie wolno za pomocą dźwigów i żurawi podnosić ludzi! Aby móc podnosić człowieka za pomocą żurawia, musi być on wyposażony w specjalny kosz zamocowany do wysięgnika. Taki zestaw musi przejść procedurę oceny zgodności z dyrektywą maszynową, procedurę prowadzoną przez jednostkę notyfikowaną i uzyskać dopuszczenie do pracy w Urzędzie Dozoru Technicznego.

  dźwigi samojezdne

  Przenoszenie ładunku nad ludźmi

  Przy pracy z wykorzystaniem takich maszyn jak żurawie samojezdne i dźwigi zabronione jest przenoszenie ładunków nad ludźmi czy nad pomieszczeniami, w których w danym momencie znajdują się ludzie.

  Praca nad linią energetyczną pod napięciem

  Trzeba pamiętać o tym, że zabroniona jest również praca w pobliżu linii energetycznej pod napięciem. Minimalne odległości od linii elektrycznej, w której płynie prąd, określone są w instrukcji obsługi lub w krajowych przepisach dotyczących pracy dźwigów i żurawi.

  Nieprawidłowe wykorzystanie dźwigu

  Bardzo ważną regułą jest to, że nie wolno dźwigiem wciskać przedmiotów w podłoże ani używać go jak podnośnika pojazdu. Zabronione jest ciągnięcie czy przepychanie ładunku po ziemi za pomocą żurawia. Nie wolno również poruszać się pojazdem z dźwigiem niezłożonym do pozycji transportowej.

  Nieprzestrzeganie przepisów BHP

  Niestosowanie się do przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym może doprowadzić do bardzo poważnych uszkodzeń sprzętu, a nawet nieszczęśliwych wypadków, które mogą skończyć się utratą zdrowia, a nawet życia pracowników i osób postronnych, nie mówiąc o zagrożeniach dla maszyn czy placu działania sprzętu.

  Zapewniamy, że nasza firma, która oferuje wynajem dźwigów w Piasecznie, Pruszkowie, Otwocku, Nadarzynie, Żabiej Woli czy Warszawie, zawsze przestrzega wszystkich przepisów i dba o bezpieczeństwo. Zachęcamy do współpracy i do wynajmowania najlepszych, w pełni profesjonalnych i sprawnych dźwigów i żurawi, które są gotowe do pracy w województwie mazowieckim i okolicach.